Autistiskt Initiativ – ett projekt av autister för autister

Autistiskt Initiativ är ett arbetslivsorienterat Arvsfondsprojekt. Det drivs av Organiserade Aspergare och riktar sig till högfungerande autister samt arbetsgivare på den reguljära arbetsmarknaden. Genom kurser och handledning kan autistiska personer utveckla sina förmågor för en yrkesroll, samtidigt som arbetsplatser uppmärksammas på hur den kompetens som finns kan tas till vara.

 

Senaste nytt:

Så snart vi har någon träff inplanerad får ni se det här.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kurser

Vägledning för högfungerande autister till att bättre förstå sig själva och sin omvärld, hantera och styra sina liv och utveckla sina förmågor till en yrkesroll.

Seminarier

Utveckling av arbetsplatser i att förstå ett autistiskt tänkande och därmed öka insikten både om fördelarna för företaget och anpassningarna som krävs.

Portalen

Portalen är en digital plattform som hjälper deltagarna att vidareutveckla sina förmågor på egen hand och ger möjlighet till samarbete och kommunikation.