kalle82


Tavlor

Tavelsamlingar

Posted by kalle82 on

Tavelsamlingar har ofta ett mycket stort värde. Vill du se några fina exemplar kan du gå till detta tavelmeka och ta en titt.mynewart.se.

Några av de mest kända tavlorna har alla en prislapp på över 74 miljoner dollar. För göra listan komplett har jag valt ut några av de absolut dyraste tavlorna som har sålts under 2000-talet.
Först ut är masskaerna på de oskyldiga som såldes i juli 2002. Denna gick ut för endast fem miljoner dollar men slutpriset landade för denna tavla på hela 76,6$ miljoner dollar

Nästa tavla är Pierre-Auguste Renoir – Le Moulin de la Galette.
Den såldes redan 1990 och då var det den näst dyraste tavlan som någonsin hade sålts. Ryoei Saito köpte den tavlan precis som att han också köpte den dyraste tavlan på planeten också.

Pablo Picasso – Garçon à la pipe, var den första tavlan att bryta ner 100 miljoners strecket och det var självklart vår kära picasso som gjorde den bedriften. Den såldes någon gång mellan 2004 och 2006 då priset var så högt så tog det ett bra tag för bankerna att ordna med det lånelöfte som krävdes i samband med köpet. Köpet i sin helhet gjordes helt anonymt och det var ingen som visste vem personen var som gillade de rökande parisaren.

Skriket av Edvard Munch
Denna tavlan var endast hundratusen dollar ifrån att säljas för hundratjugomiljoner dollar, en hissnande summa och det är för ett verk som också finns i fem stucken olika tavlor. Tanken för denna konsthandlare var att hela verket och dess fyra närstående släktingar skulle hamn hos en och samma person. Gör det det sa köparen att han skulle se till att förstöra de andra så att en enda tavla skulle finnas kvar och det skulle bli en rabalder om hur mycket den sista tavlan skull bli värd. Tillsammans betingar de ett värde om nästan fyra miljarder dollar. Om varje tavla skulle ha samma värde. DÅ räkans inte heller med den värdeökning som sker om tavlorna skulle gå sönder och inte längre kunna restaureras.

Den dyraste tavlan kostade i svenska kronor över två och en halv miljard det går att omsätta till nästan 320 miljoner dollar. Tavlan är den kända “kort spelarna” målade av Paul Cézanne en fransk konstnär som hade sin storhetstid på 1890-talet. Tavlan är en i en serie där flera människor ses i olika lägen väldigt koncentrerade på det som det gör utan att nämnvärt notera varandra. Se på tavlan nedan, många menar också på att det var ett sätt för konstnären att faktiskt reflektera i sitt motiv dennes egen passion och koncentration på sitt yrke.

Ekonomi

Funktionsnedsatta får oftare ekonomiska problem

Posted by kalle82 on

Inte nog med att personer som har någon slags funktionsnedsättning har sämre förutsättningar för en god hälsa och skuldproblem är vanligare inom denna grupp jämfört med den övriga befolkningen. Exempelvis är det dubbelt så vanligt att personer inom gruppen med nedsättning inte klarar av att betala alla räkningar i tid och många har inte ekonomiskt utrymme för en oväntad utgift på 11.000 kr.

Inom gruppen med funktionsnedsättning har fler män än kvinnor halkat efter med betalningarna av räkningarna och skuldsatt sig. När det gäller förmågan att betala en oväntat utgifter är dock oförmågan större bland kvinnorna än männen. Samtidigt är det inte speciellt vanligt att handikappade, personer med diagnoser eller autism själva söker budget- och skuldrådgivning hos kommunen, många fler skulle kunna bli hjälpta av stöd så att de undviker att räkningarna förfaller till inkasso och de själv hamnar i Kronofogdens register.

Det finns flera tänkbara skäl till varför funktionsnedsatta oftare har ekonomiska problem, det handlar om allmän otrygghet, brist på inflytande och tillgänglighet. Dessutom har funktionsnedsatta personer i högre grad problem med att skapa regelbundenheten i sömn, en högre andel bor ensamma och den psykiska ohälsan är större inom denna grupp jämfört med samhället i stort.

Funktionsnedsatta

Svårt att jobba heltid

Många funktionsnedsatta klarar inte av försörjningen på egen hand, istället tvingas man ofta leva på olika slags statliga/kommunala bidrag. Det finns en mängd olika bidrag att söka beroende på vad man har för funktionsnedsättning: handikappersättning, assistansersättning, aktivitetsersättning, sjukersättning, tillfällig föräldrapenning, vårdbidrag, och bilstöd.

Autism handikapp eller en naturlig variation?

Det är allmänt känt att autistiska personer ofta har svårt med det sociala samspelet med andra människor och därmed uppfattas autism ofta som ett handikapp. Men i vissa fall kan det vara bättre att se autism som en naturlig variation, detta gäller emellertid endast för normalbegåvade, högfungerande, personer. Lågfungerande personer med autism har en utvecklingsstörning som innebär ökad sårbarhet och i dessa fall bör autismen behandlas som ett handikapp.